Leczenie kanałowe pod mikroskopem (endodoncja)

Leczenie kanałowe pod mikroskopem (endodoncja) w Dr Piosik Stomatologia, Poznań

W Dr Piosik Stomatologia przy ulicy Piątkowskiej 133/1, specjalizujemy się w precyzyjnym leczeniu kanałowym pod mikroskopem. Nasze endodontyczne zabiegi są wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych mikroskopów, co znacząco zwiększa skuteczność leczenia i pozwala na dokładne usunięcie zainfekowanej tkanki.

Umów wizytę dzwoniąc na numer +48 61 649 20 24, aby zapewnić sobie najlepszą możliwą opiekę nad Twoim uśmiechem.

Dzięki zaawansowanym technologiom jesteśmy w stanie leczyć nawet najbardziej skomplikowane przypadki, minimalizując ryzyko powikłań i zapewniając długotrwałe rezultaty.

Czym jest próchnica i leczenie endodontyczne

 • W stomatologii walczy się głównie z bakteriami – to one powodują próchnicę, martwicę miazgi czy stany ropne. Schemat następujących po sobie zdarzeń chorobowych ma odzwierciedlenie w budowie anatomicznej zęba i wygląda następująco:

  • próchnica powierzchowna (w obrębie szkliwa)
  • próchnica średnia (w obrębie zębiny)
  • próchnica głęboka (zbliżająca się do miazgi zęba)
  • zapalenie miazgi
  • miartwica miazgi (zgorzel)
  • zmiany okołowierzchołkowe w kości (ziarnina, torbiel, ropień)

  Każdy z tych etapów wymaga odpowiedniego typu leczenie stomatologicznego. Im wcześniej zatrzymany jest proces chorobowy tym mniej skomplikowane jest leczenie, przynosi lepsze efekty. Najczęściej również w sytuacji kiedy leczenie jest mniej skomplikowane, wymaga mniejszego nakładu finansowego.

  Koszty leczenie zęba
  Koszty leczenie zęba

Próchnica

 • Proces chorobowy ma swój początek na powierzchni zęba, tutaj bakterie próchnicotwórcze wytwarzają kwasy, które rozpuszczają kryształy szkliwa, najtwardszej zewnętrznej warstwy korony zęba. Następnie gdy już powstanie ubytek w szkliwie, bakterie wnikają głębiej do zębiny, czyli kolejnej warstwy. Jednak tutaj choroba postępuję szybciej, ponieważ zębina jest tkanką mniej zmineralizowaną i szybciej ulega degradacji na skutek aktywności bakteryjnej. Od tego momentu zęby mogą sygnalizować istniejący problem przez bodźce bólowe, jednak nie zawsze tak się dzieje. Jeżeli na tym etapie ząb nie zostanie wyleczony – oczyszczony z bakterii oraz nie zostaną odbudowane brakujące tkanki twarde wypełnieniem – wtedy choroba próchnicowa może dojść jeszcze głębiej do położnej w środku zęba miazgi.

  Próchnica zęba
  Próchnica zęba
 • Zapalenie miazgi

  Miazga jest tkanką złożoną z naczyń krwionośnych, limfatycznych, nerwów oraz licznych komórek, czyli jest to już tkanka niezmineralizowana. Jeżeli bakterię dotrą w pobliże miazgi, wtedy dochodzi do reakcji obronnej ze strony organizmu — czyli zapalenia miazgi. Taki stan jest sygnalizowany silnym bólem zęba. Jest to etap choroby, który może mieć dwa dalsze scenariusze rozwoju wydarzeń. Pierwszy to wyleczenie przez dentystę, poprzez leczenie zachowawcze (odwracalne zapalenie miazgi). Drugi to przejście stanu zapalnego miazgi odwracalnego, poprzez nieodwracalne zapalenie miazgi, w martwicę miazgi. Jest to stopień zaawansowania choroby wymagający leczenia endodontycznego.

  Ropień przebijający przez śluzówkę
  Ropień przebijający przez śluzówkę
 • Martwica miazgi

  Martwicą miazgi nazywamy stan, w którym dochodzi do zniszczenia naczyń krwionośnych, w konsekwencji czego następuje ustanie krążenia krwi wewnątrz zęba. Dodatkowo flora bakteryjna przechodzi rodzaj sukcesji biologicznej do form beztlenowych, czyli bakterii gnilnych, które powodują rozkładanie pozostałości tkanek miękkich w komorze miazgi. Na tym etapie bakterie znajdują się w obrębie zęba i na kontrolnym prześwietleniu RTG można zaobserwować zmiany próchnicowe w szkliwie i zębinie w postaci ubytku, jednak kość wokół korzenia zębowego jest zdrowa.

  Ropień zęba
  Ropień zęba
 • Zmiany okołowierzchołkowe

  Anatomicznie budowa zęba składa się z korony widocznej w jamie ustnej oraz korzenia umocowanego pod dziąsłem w kości. Na poziomie korony zęba wewnętrzna tkanka zęba — miazga — znajduje się jak w jaskini — w komorze miazgi. Dalej w korzeniach jaskinia przechodzi w tunele — kanały korzenia, zakończone otworem na szczycie, będącym drogą do kości. Jeżeli bakterię rozwiną się jeszcze bardziej w martwym zębie, wtedy mogą przenieść chorobą kanałami korzenia i przez otwór wierzchołkowy do kości. Stany zapalne powstające w kości na skutek takiej inwazji bakteryjnej mogą przybierać różne formy np.: ziarnina, torbieli lub ropnia. Wszystkie te stany na kontrolnym RTG wyglądają podobnie. Najczęściej powstają po sobie. Gdy z etapu ziarniny w kości dojdzie do powstania ropnia, wtedy ropa rozprzestrzeniająca się w tkankach, może powodować silne obrzęki na błonie śluzowej w rzucie zainfekowanego korzenia, a także przetoki ropne (tunel, którym wydostaje się ropa). Aby wyleczyć ząb na tym etapie choroby, należy przeprowadzić leczenie endodontyczne zęba.

  Zmiana okołowierzchołkowa w kości
  Zmiana okołowierzchołkowa w kości

Leczenie endodontyczne (kanałowe)

 • Celem leczenia endodontycznego jest dokładne wyczyszczenie komory i kanałów korzenia na całej długości z infekcji bakteryjnej. Cały proces obejmuje czyszczenie komory i kanałów zęba z bakterii i resztek rozpadłych tkanek miękkich. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, więc nie należy obawiać się bólu. Leczenie można podzielić na dwie fazy:

  • pierwsza — oczyszczenie kanałów,
  • druga — wypełnienie oczyszczonych przestrzeni.

  Zabieg jest skomplikowany, ale może być jedyną szansą na zachowanie zęba i jego odbudowę. Alternatywą jest usunięcie zęba z jamy ustnej i uzupełnienie braku. Leczenie kanałowe jest więc często stosowane, aby zachować fizjologiczną funkcję zębów.

  Proces oczyszczania jest bardzo skrupulatnie zbadaną sekwencją chemiczno-mechanicznego oczyszczania pilnikami ręcznymi i mechanicznymi. Chemiczne opracowanie polega na płukaniu systemu kanałowego płynami o właściwościach przeciwbakteryjnych. Aby zwiększyć skuteczność ich działania, stosuje się aktywację ultradźwiękową. Chemiczna dezynfekcja pełni bardzo ważną funkcję w leczeniu endodontycznym. Opracowanie wyłącznie mechaniczne (za pomocą specjalnych narzędzi kanałowych) jest niewystarczające, ponieważ morfologia zębów jest bardzo różna. Cały proces odbywa się w izolacji pola zabiegowego w koferdamie oraz w powiększeniu w mikroskopie zabiegowym.

  Koferdam to rodzaj gumowego nakrycia rozpiętego na ramce, odgraniczający środowisko jamy ustnej od przestrzeni, w której lekarz przeprowadza zabieg z danym zębem — pola zabiegowego. Taka izolacja przynosi korzyści dwustronne, chroni ząb przed reinfekcją bakteryjną świeżo oczyszczonych kanałów korzenia nowymi bakteriami np. ze śliny, języka i policzków. Chroni też pacjenta przed dostaniem się płynnych środków chemicznych, używanych w trakcie oczyszczania kanałów korzeniowych, do jamy ustnej pacjenta, przypadkową aspiracją narzędzia i chroni błonę śluzową przed podrażnieniami. Dodatkowo poprawia widoczność zabiegową, zabezpiecza lusterko przed zaparowaniem, dzięki czemu skraca i usprawnia zabieg. Obecnie całe leczenie endodontyczne jest przeprowadzane na jednej wizycie.

  Leczenie kanałowe pod mikroskopem
  Leczenie kanałowe pod mikroskopem
 • Co to jest leczenie endodontyczne?

  Aby proces leczenia mógł przebiegać na najwyższym poziomie precyzji, procedury medyczne przeprowadzane są w powiększeniu, stosując specjalne mikroskopy zabiegowe, które pozwalają dostrzec wszystkie zakamarki i najdrobniejsze kanały endodontyczne. Komora zęba to przestrzeń ok. 3×4 mm, a średnica kanałów często jest mniejsza niż 0,1 mm, dlatego też użycie mikroskopu zabiegowego jest niezbędne. Oprócz powiększenia daje nam odpowiednie oświetlenie pola zabiegowego i pozwala lekarzowi oczyścić wszystkie dostępne kanały korzeniowe. Z kolei bardzo wysoką precyzję i dokładną kontrolę głębokości instrumentacji w czasie rzeczywistym zapewnia elektroniczny pomiar długości roboczej przy pomocy endometru. Pomiar jest przeprowadzany w sposób ciągły i wykorzystuje zmiany w przepływie prądu w zależności od odległości do otworu wierzchołkowego korzenia zęba.

  Po dokładnym oczyszczeniu bardzo ważne jest wypełnienie kanałów, zabezpieczające przed niebezpieczeństwem reinfekcji bakteryjnej. Zgodnie z nowoczesnymi standardami leczenia, wypełnienie kanałów polega na ich trójwymiarowym wypełnieniu uplastycznioną na ciepło gutaperką (półpłynnym materiałem) wraz z uszczelniaczem. Szczelne wypełnienie oznacza, że materiał znalazł się we wszystkich zachyłkach i odgałęzieniach systemu kanałowego.

  Bardzo ważne jest, aby kanały korzeniowe były wyczyszczone do końca, ponieważ jeżeli pozostanie niedoczyszczona zainfekowana część kanału np. w okolicy wierzchołka, pozwoli to na dalszy rozwój bakterii i powstawanie zmian okołowierzchołkowych w kości. Czyli zarówno w przypadku nieodwracalnego zapalenia miazgi, jak i martwicy miazgi — sytuacja, kiedy bakterie znajdują się we wnętrzu zęba — kuracja polega na leczeniu endodontycznym. Natomiast jak powinno wyglądać skuteczne leczenie procesu patologicznego, który przedostał się do kości? Również poprzez leczenie endodontyczne. Dzięki zlikwidowaniu źródła infekcji bakteryjnej i wyczyszczeniu wnętrza zęba następuje również „samoistne” wyleczenie zmian w kości. Stwierdzenie „samoistne” celowo jest umieszczone w cudzysłowie, ponieważ w naszym organizmie mamy skutecznie działający system obronny przeciwko bakteriom — nasz system immunologiczny. Komórki obronne wymagają sprawnego krążenia krwi, aby dotrzeć w miejsce infekcji. Zmineralizowane ściany zęba są zamkniętą przestrzenią, gdzie w martwym zębie już nie ma krążenia krwi i nasz organizm nie ma możliwości skutecznej obrony przed bakteriami. Dlatego możliwe jest wygojenie zmian okołowierzchołkowych w kości, gdzie mamy sprawnie działające krążenie i system immunologiczny, pod warunkiem zlikwidowania siejącego siedliska bakterii z wnętrza zęba.

  Oczyszczenie endodontyczne
  Oczyszczenie endodontyczne

Diagnostyka i rokowanie

 • Pomimo bardzo wysokiej skuteczności nowoczesnego leczenia endodontycznego, niestety nie jest możliwe osiągnięcie stu procentowego sukcesu leczenia we wszystkich przypadkach. Zależy to kilku czynników, takich jak:

  • wielkość zmiany okołowierzchołkowej
  • perforacji blaszki korzeniowej
  • obliteracji kanałów korzeniowych
  • stopnia zakrzywienia kanałów korzeniowych
  • zjadliwości flory bakteryjnej
  • występowania dodatkowych mikrokanałów niemożliwych do oczyszczenia
  • pęknięcia korzenia zęba
  • złamane narzędzia po nieudanym leczeniu endodontycznym
  • przeciążenia zgryzowego

  Aby ocenić szanse powodzenia leczenia kanałowego, pierwotnego lub poprawianego po wcześniejszej nieudanej próbie (leczenie reendodontyczne), konieczna jest ocena konkretnej sytacji klinicznej przez doświadczonego specjalistę. Dzięki wykluczeniu z leczenia endodontycznego zębów ze złym rokowniem, możemy uniknąć niepotrzebnego, kosztownego leczenia, oszczędzić pacjentowi czasu i dyskomfortu i od razu zastosować skuteczne leczenie np implantologiczne. Dlatego tak ważna jest skrupulatna diagnostyka przed rozpoczęciem leczenia. Endodonta na podstawie prześwietlenia RTG, najlepiej bardzo precyzyjnego RTG 3D (CBCT), jest w stanie ocenić zasadność podjęcia próby ratowania zęba.

  Leczenie kanałowe pod mikroskopem
  Leczenie kanałowe pod mikroskopem
lek. dent. Monika Lądowska

lek. dent. Monika Lądowska

Endodoncja mikroskopowa
Stomatologia zachowawcza

Więcej o specjaliście

Umów się na wizytę:

60-648 Poznań, ul. Piątkowska 133
Umów się na wizytę

Zapraszamy do kliniki

+48 61 649 20 24 (stacjonarny, bez SMS)
+48 690 363 613

60-648 Poznań, ul. Piątkowska 133

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
08:00 – 20:00
sobota
08:00 – 14:00

Umów się na wizytę

Wypełnij poniższy formularz,
aby umówić się na wizytę w klinice: 

[felgappointment2 uuid="0849601339642897"]