lek. dent. Magdalena Kołatuch

Ortodoncja
Alignery

lek. dent. Magdalena Kołatuch

Absolwentka Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

W Klinice Dr. Piosik prowadzi leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach i konferencjach z zakresu ortodoncji, okluzji, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej oraz stomatologii dziecięcej, by wieloetapowe leczenie było dla pacjenta przyjemnością. Przywiązuje dużą wagę do objaśnienia pacjentom kolejnych etapów leczenia, gdyż wyłącznie dzięki zaangażowaniu zespołu dentystów i pacjenta możliwy jest najlepszy wyniki – piękny i zdrowy uśmiech na lata.

Stosuje leczenie ortodontyczne aparatami stałymi, aparatami ruchomymi oraz ortodoncje nakładkową w oparciu o diagnostykę stawów skroniowo-żuchwowych.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown, DDS, Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego, Sesja I
 • Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown, DDS, Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego, Sesja II
 • Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown, DDS, Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego, Sesja III
 • Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown, DDS, Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego, Sesja IV
 • Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown, DDS, Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego, Sesja V
 • Kurs dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek „Orthonavi Sesja I Superior”
 • Kurs dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek „Orthonavi Sesja II Superior”
 • Kurs dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek „Orthonavi Superior Sesja III”
 • Kurs dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek „Orthonavi Superior Sesja IV”
 • PEŁNA FILOZOFIA TWARZY, MINI RESIDENCY, dr Derek Mahony, lek. dent. Anna Lubecka, Kurs 1: Diagnostyka w ortodoncji,
 • PEŁNA FILOZOFIA TWARZY, MINI RESIDENCY, dr Derek Mahony, lek. dent. Anna Lubecka, Kurs 2: Cefalometria/Radiografia,
 • PEŁNA FILOZOFIA TWARZY, MINI RESIDENCY, dr Derek Mahony, lek. dent. Anna Lubecka, Kurs 3: Różne sposoby leczenia wad zgryzu,
 • PEŁNA FILOZOFIA TWARZY, MINI RESIDENCY, dr Derek Mahony, lek. dent. Anna Lubecka, Kurs 4: Klasa II – Leczenie bezdechu sennego/chrapania,
 • Dwudniowa sesja Pascala Magne, Estetyczne uzupełnienia adhezyjne w odcinku przednim obiektywne i subiektywne kryteria estetyki uśmiechu,
 • Gnatologia, bruksizm i szyny. Bóle twarzoczaszki- czy zawsze dysfunkcje URNŻ? Patologiczna ruchomość żuchwy, Dr n. med. Wojciech Drobek
 • Praktyczne warsztaty z aparatami zdejmowanymi, dr n.med. Joanna Jabłońska-Zrobek, mgr. Tech.dent. Grzegorz Piątkowski,
 • Prosto i skutecznie: aparaty zdejmowane w codziennej praktyce ortodontycznej, dr n.med. Joanna Jabłońska-Zrobek,
 • Ortognatologia, seminarium Profesora Sadao Sato, 8-9.11.2019r., Poznań
 • Jak my ortodonci możemy pomóc pacjentom z zaburzeniami czynnościowymi?, dr Natasza Iracka, dr Katarzyna Wiśniewska, 19.09.2020r., Poznań
 • Leczenie wczesne a leczenie w okresie pokwitania:korzyści, narzędzia i cele leczeniawcześniejszego i późniejszego, dr Cesare Luzi, 26.10.2019r., Poznań
 • Leczenie hipodoncji, dr Morten Laursen, 15.11.2019r., Kraków

PUBLIKACJE:

 • Porównanie zaporowych błon resorbowalnych i nieresorbowalnych w technice sterowanej regeneracji kości w chirurgii stomatologicznej i periodontologicznej – przegląd piśmiennictwa; N. Przygocka, M. Kołatuch, K. Błochowiak, T. Matthews-Brzozowska; II Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Trendy stomatologii praktycznej”. Dental News XIII. Poznań, Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,2019; s. 38-39; p-ISBN:978-83-7597-372-3
 • Skośny rozszczep twarzy, Tessier typu 4 – leczenie chirurgiczne i ortodontyczne w aspekcie audiologicznym; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Artur Matthews-Brzozowski, Marta Urbaniak-Olejnik, Dorota Hojan-Jezierska; ; V Sympozjum „Wyzwania współczesnej protetyki słuchu – protetyka słuchu w medycynie”. I Forum Młodych Badaczy Diagnostyki i Terapii Niedosłuchów. Poznań, 28-29 marca 2019 r. Streszczenia.; Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019; s.22; p-ISBN: 978-83-7597-369-3
 • Autogenny przeszczep kostny do wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem twardych tkanek wyekstrahowanych zębów – przegląd piśmiennictwa; Nadia Przygocka, Magdalena Kołatuch, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka; Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa „Innowacje w stomatologii”. Dental News XII. Poznań, 8 IV 2018. Książka abstraktów.; Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018; s. 44; p-ISBN: 978-83-7597-335-8
 • Tessier No. 3 facial cleft: surgical and orthopaedic treatment – a literature review; Nadia Przygocka, Magdalena Kołatuch, Artur Matthews-Brzozowski, Teresa Matthews-Brzozowska; Biomed. J. Sci. Tech. Res.; 2018 : Vol. 9, nr 4; s. 1-2; e-ISSN: 2574-1241; DOI10.26717/BJSTR.2018.09.001849
 • Relacja między zespołem Downa u dzieci i młodzieży a częstością występowania niedosłuchu – przegląd piśmiennictwa; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Dorota Hojan-Jezierska; ; III Międzynarodowe Sympozjum „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu”. Poznań, 3-5 IV 2017. Streszczenia referatów.Poznań, 2017; s. 31.; p-ISBN: 978-83-7597-303-7
 • Zaburzenia słuchu w zespole Downa u dzieci wczesnoszkolnych w wieku 6-9 lat – przegląd piśmiennictwa; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews Brzozowska, Dorota Hojan-Jezierska.; Młodzież w Świecie Nauki. III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów. Poznań, 27 IV 2017 r. Streszczenia.; Poznań, 2017; s. 33-34.
 • Hearing loss in children with Down syndrome at the age of 6-9 – review of literature.; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Wawrzyniec Loba, Dorota Hojan-Jezierska; Wyzwania współczesnej protetyki słuchu. T. 2.; Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017; s. 119-132; p-ISBN: 978-83-7597-331-0

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • I miejsce w Sesji Case Report Zabiegowej podczas III Międzynarodowej XLVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie – Skośny rozszczep twarzy typu Tessier 4 – opis przypadku; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Artur Matthews-Brzozowski
 • Najlepsza studencka prezentacja w Sesji Posterowej „Basic sciences in clinics” podczas Młodzież w Świecie Nauki. III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów. Poznań – Zaburzenia słuchu w zespole Downa u dzieci wczesnoszkolnych w wieku 6-9 lat –przegląd piśmiennictwa; Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Dorota Hojan-Jezierska

PROJEKTY BADAWCZE I KONKURSY:

 • Reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych Studentów Kierunku Lekarsko-Dentystycznego organizowanych przez Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskigo Uniwersytetu w Szczecinie, II miejsce.
 • Udział w roku akademickim 2018/2019 w realizacji projektu naukowego „Impact of the daily use of hydroxyapatite- toothpaste on the occurrence of enamel caries in primary dentition ECIEPDEN17” w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE:

 • SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, członek w latach 2016-2019, w latach 2018/2019 stanowisko przewodniczącego SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 • SKN przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, członek w latach 2016-2019

Poznaj inne osoby z naszego zespołu

Poznaj cały Zespół

Wypełnij poniższy formularz,
aby umówić się na wizytę w klinice: 

[felgappointment2 uuid="0849601339642897"]