Blog

Wiedeńska szkoła okluzyjna

Wiedeńska szkoła okluzyjna

Obecnie coraz częściej dostrzegane jest zjawisko choroby okluzyjnej. Jest to bardzo złożony problem, który w najprostszych słowach można opisać jako przeciążenie narządu żucia w sytuacji braku harmonii pomiędzy zgryzem na zębach, pozycją w stawie skroniowo-żuchwowym i mięśniami odpowiadającymi za ruchy żuchwy. Przeciążenie oznacza tutaj przekroczenie możliwości adaptacyjnych organizmu do nieprawidłowego zgryzu, a przez to złego odbierania tzw. sił okluzyjnych (zgryzowaych) generowanych przez mięśnie.

 

Negatywne objawy strukturalne bądź funkcjonalne są widoczne w najsłabszym ogniwie łańcucha zależności:

  • Jeżeli najsłabszym ogniwem będą zęby to dojdzie do ich nadmiernego ścierania, nadwrażliwości, nocnego zgrzytania zębami, mnogich ubytków przyszyjkowych, recesji dziąseł, pęknięć szkliwa, szybkiej utraty wypełnień, a nawet może dochodzić do złamania zębów.
  • Jeżeli najsłabsze jest umocowanie zębów w kości, czyli ozębna, to dojdzie do ich przemieszczenia, rozchwiania, w skrajnych przypadkach nawet do utraty zębów.
  • Jeżeli problem musi być kompensowany dodatkową pracą mięśni może dojść do ograniczenia ruchomości żuchwy i problemów z otwieraniem ust, pieczenie i bóle w obrębie przyczepów mięśniowych, zaciskania zębów.
  • Przeciążenie może objawiać się również w stawie skroniowo-żuchwowym poprzez głośne trzaski i bóle stawu, a czasami kompresje powodujące szumy uszne. W części przypadków naprężenie przenosi się na kości czaski tzw. trajektorami kostnymi, i z powodu naprężenia może powodować bóle podobne do migrenowych.

 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają pomóc pacjentom zmagającym się z wieloletnimi problemami okluzyjnymi i wynikającym z nich przewlekłym bólem.

 

Jakość i zakres leczenia okluzyjnego oferowanego w naszym gabinecie jest tym, co nas wyróżnia na tle innych klinik. Specjalista protetyki Adam Piosik skutecznie wykorzystuje leczeniu wiedzę zdobytą w efekcie wieloletniej pracy zawodowej oraz na licznych kursach i szkoleniach, w szczególności w prestiżowej Vienna School of Interdisciplinary Dentistry VieSID- Wiedeńskiej Szkole Stomatologii Interdyscyplinarnej. Dzięki zdobytej wiedzy, ogromnemu doświadczeniu i unikalnemu, wielospecjalistycznemu podejściu do zagadnień okluzji wykonuje kompleksowe badanie całego narządu żucia (stawu skroniowo żuchwowego, mięśni oraz zgryzu) i potrafi postawić trafną diagnozę dotycząca występowania, zakresu i zaawansowania choroby okluzyjnej.

 

Rozbudowany protokół diagnostyczny obejmuje dokładny wywiad z pacjentem, analizę modeli uzębienia w artykulatorze w różnych pozycjach funkcjonalnych, rzetelną bazę prześwietleń rtg ze specjalnymi markerami, analizę funkcjonalną cadiax z rejestracją stanów dynamicznych stawu skroniowo-żuchwowego, palpację mięśni odpowiadających za ruchomość żuchwy oraz stawu, okluzjogramy wraz z bruxcheckerami sprawdzającymi wydolność żucia. W oparciu o te informacje dr Adam Piosik potrafi trafnie postawić diagnozę i zaplanować skuteczne leczenie.

 

Z wykorzystaniem specjalistycznych, dedykowanych programów komputerowych integrujących zdjęcia rentegnowskie 3D, skany uzębienia, danych z pomiarów funkcjonalnych, sesji fotograficznych i video tworzony jest wielopłaszczyznowy cyfrowy obraz o aktualnym stanie zdrowie wraz z możliwościami terapeutycznymi.. Przy pomocy takiego narzędzia lekarz z odpowiednią wiedzą medyczną i doświadczeniem klinicznym może stworzyć optymalny plan leczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Leczenie obejmujące wszystkie dziedziny współczesnej stomatologii i jest podzielone na kluczowe etapy:

  • stadium leczenia biologicznego,
  • wstępna rekonstrukcja zgryzu i estetyki,
  • precyzyjna kalibracja i ewentualne korekty estetyczne,
  • ostateczna rekonstrukcja zgryza aż po uzyskanie pozytywnej odpowiedzi organizmu i ustąpienie wszystkich dotychczasowych dolegliwości wynikających z wcześniejszego destrukcyjnego zgryzu.

 

Ostatecznie pacjent kończy leczenie bez bólu i ze zgryzem zapewniającym prawidłową funkcje na długie lata.

ul. Piątkowska 133
60-648 Poznań
Polska

Powiązane tematy

schemat korony na implancie

Implantologia

Kompleksowe leczenie w którym lekarz wykonuje zabiegi zarówno chirurgicznego wszczepiania implantu jak i odbudowy na nim zęba.

Czytaj więcej

Kompkesowe leczenie wielospecjalistyczne

Kompleksowe leczenie w którym lekarz wykonuje zabiegi zarówno chirurgicznego wszczepiania implantu jak i odbudowy na nim zęba.

Czytaj więcej
artykulator

Bruksizm
zgrzytanie zębami

Bruksizm to przypadłość często łączona ze stresem i pracą na odpowiedzialnych stanowiskach.

Czytaj więcej