Technologia

Cadiax 4 to kompleksowy system umożliwiający komputerową diagnostykę oraz analizę czynnościową stawu skroniowo-żuchwowego. Jest to bezbolesne badanie przy pomocy specjalnych płytek magnetycznych połączonych z komputerem, podczas którego wykonywane przez pacjenta ruchy funkcjonalne żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego są zapisywane w przestrzennym trójwymiarowym układzie współrzędnych w formie wykresów – kondylografii. Doświadczony stomatolog potrafi odczytać i zinterpretować wynik takiego badania, podobnie jak kardiolog interpretuje wynik badania EKG (również prezentowanego w formie wykresu), postawić trafną diagnozę, a następnie wdrożyć adekwatną terapię funkcjonalno-rekonstrukcyjną. Całość badania jest uzupełniana o montaż modeli (gipsowej kopii zębów pacjenta) w artykulatorze – symulatorze indywidualnie odzwierciedlającym ruchy żuchwy i w stawie skroniowo-żuchwowym pacjenta z parametrami nastawionymi adekwatnie do wyniku badania kondylografii. Wynik badania kondylograficznego wraz z montażem modeli uzębienia w artykulatorze jest  jednym z elementów dużo bardziej złożonej diagnostyki okluzyjnej, która w połączeniu z badaniem palpacyjnym mięśni, okluzjogramami, bruxcheckerami oraz zdjęciami RTG jest podstawą do opracowania indywidualnego planu leczenia dla pacjentów z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego.

ul. Piątkowska 133
60-648 Poznań
Polska

Powiązane tematy

Stomatologia estetyczna

od kontroli stomatologicznej
po leczenie kanałowe

Czytaj więcej
badanie periodontologiczne po oczyszczeniu

PERIODONTOLOGIA

Periodontologia Periodontologia to dziedzina stomatologii zajmująca się chorobami przyzębia (tkanek otaczających zęby) i błony śluzowej. Nieleczona choroba przyzębia ( periodontopatia) prowadzi do utraty zębów. Periodontopatia tak jak cukrzyca, otyłość zaliczana jest do chorób społecznych. Zaawansowane zapalenie przyzębia stanowi szóstą najczęściej występującą chorobę na świecie i dotyczy 11,2% ogółu populacji.   Do chorób przyzębia zaliczamy: zapalenie dziąseł (gingivitis), zapalenie […]

Czytaj więcej
korona ceramiczna schemat

Korony protetyczne

Korony protetyczne

Czytaj więcej